minh tien
Tủ điện hợp bộ (Electrical switchgear)
•    MITIC cung cấp các tủ điện hợp bộ của các nhà sản xuất như SCHNEIDER, SIEMENS, ABB…

•    MITIC thiết kế và cung cấp các tủ phân phối và điều khiển dây chuyền sản xuất
 
Hỗ trợ trực tuyến

Sản phẩm tiêu biểu
Rê chuột qua đây, sau đó click thanh công cụ để sửa đổi nội dung
Đối tác

Thông tin